Aktuellt

 

Årsmötet avhålles i Mölnlycke Kulturhus, Röda rummet, Torsdagen 21 mars 2019 kl 1900

Kallelse med uppgift om var möteshandlingarna är tillgängliga skickas till den adress som 

Lantmäteriet har i sitt register per 31 december 2018.  Om ändringar  skett så meddela

styrelsen via mail styrelsen#molnlycke-vf.se(byt ut # mot @), annars så kommer kallelse och avi gå

till den gamla adressen.MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING