Aktuellt

 

Årsmötet avhålles i Mölnlycke Kulturhus, Röda rummet, Tisdagen 20 mars kl 1900

Länk till "Förslag till riktlinjer"

Årsmötesprotokolllet är justerat och utlagt på Biblioteket men kan även hämtas här


MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING