Aktuellt

 

Årsmötet avhålles i Mölnlycke Kulturhus, Röda rummet, Torsdagen 21 mars 2019 kl 1900

Kallelse med uppgift om var möteshandlingarna är tillgängliga skickas till den adress som 

Lantmäteriet har i sitt register per 31 december 2018.  Om ändringar  skett så meddela

styrelsen via mail styrelsen#molnlycke-vf.se(byt ut # mot @), annars så kommer kallelse och avi gå

till den gamla adressen.


Årsmötesprotokollet är justerat och kan hämtas här. Av datasekretesskäl bifogas närvarolistan ej.

Den kan istället studeras hos sekreteraren Peter Ingvarsson.MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING