Ny skyltning

Ny Skyltning av vissa av Föreningens vägar

Vid årsmötet 2008 beslutades att Föreningen inte ska söka/ta emot bidrag från Kommunen (10 500 kr/år) med syftet att öka inflytandet av våra vägars nyttjande. Utan bidrag så är föreningens vägar Enskilda vägar och därmed råder föreningen över vägarna lite mer.

Föreningen har, under februari 2009, satt upp nya skyltar på Törnrosvägen, Skolvägen, Kyrkvägen, Parkvägen och Wendelsvägen i syfte att reducera trafiken på dessa vägar och därmed minska underhållskostnaderna.

Den åtgärd som föreningen har gjort är att sätta upp skylten " Förbud mot trafik med motordrivet fordon" med tillägget "Gäller ej trafik med tillstånd " och "Enskild väg".

Innebörden av denna skyltning är att genomfartstrafik är förbjuden, men trafik till en fastighet som är med i Vägföreningen är trafik med automatiskt tillstånd. Exempel på trafik med automatiskt tillstånd är besökare till Wendelsbergs Folkhögskola. Några skriftliga tillstånd behövs/finns inte.

På Wendelsvägens bro över Hulebäcken reduceras totalvikten till 3,5 ton.

De ovanstående åtgärderna är rapporterade till NationellaVägDataBasen (nvdb). I takt med att GPS-kartorna uppdateras med informationen från nvdb så bör det bli färre som kör "fel" på grund av GPS-information.