Startsida

Kort historik

Föreningen bildades 1956 och omfattade vid bildandet 646 fastigheter och bestod av åretrunthus och fritids/ sommarstugor. Fritids/sommarhusområdena har successivt till större delen omvandlats till åretruntboende.  Samhället har expanderat kraftigt och är nu centralort i Härryda Kommun.

I dag har föreningen drygt 700 medlemmar och c:a 14 km väg att underhålla. 14 km väg motsvarar ca 1/6 av vägnätet i Mölnlycke tätort. Föreningen har ett nära samarbete med kommunen, som sköter utkallningen vid halkbekämpning och snöröjning. 

Utöver det ordinarie styrelsearbetet verkar styrelsen för att kommunen skall överta föreningens vägar.

MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING

Ansvarig utgivare utsedd av föreningens styrelse är Anders Huvstig