Första FörrättningsProtokollet

Bildandet av Mölnlycke Vägförening

Föreningen bildades 1956 och omfattade vid bildandet 646 fastigheter och bestod av åretrunthus och fritids/ sommarstugor.

Som framgår av PDF-filen Ursprungsförrättning så tog det några år innan bildandet var klart. Det framgår också att det fanns många meningar om vilka vägar som skulle ingå i föreningen.

Intressant läsning för den som vill förstå lite av bakgrunden till dagens förening.