Valda funktionärer

Följande funktionärer är valda vid senaste årsmötet för
Mölnlycke Vägförening

Ordförande

Anders Huvstig
Traststigen 6
435 35 Mönlycke

0704 89 09 08

styrelsen@molnlycke-vf.se

Sekreterare

Peter Ingvarsson
Ekorrstigen 3
435 35 Mölnlycke

0704 89 09 08

styrelsen@molnlycke-vf.se

Kassör

Stig Adamsson
Solvägen 6
438 34 Landvetter

0704 89 09 08
styrelsen@molnlycke-vf.se

Ledamot

Leif Dûbech
Traststigen 5
435 35 Mölnlycke

0704 89 09 08
styrelsen@molnlycke-vf.se

Ledamot

Daniel Kumlin

Sparvstigen 1 B
435 35 Mölnlycke

0704 89 09 08

styrelsen@molnlycke-vf.se

 

Suppleant

Vakant

0704 89 09 08
styrelsen@molnlycke-vf.se

Suppleant

Jarl Andreasson
Bråtavägen 3
435 35 Mölnlycke

0704 89 09 08
styrelsen@molnlycke-vf.se

Revisorer

Dick Wesström
Törnrosvägen 7
435 31 Mölnlycke

Roger Treutiger
Sparvstigen 5
435 35 Mölnlycke

031-88 63 70

 

031-88 09 18

Revisorsuppl

Johan Fagerlind
Törnrosvägen 10
435 31 Mölnlycke

Birgitta Danielsson
Sparvstigen 2
435 35 Mölnlycke

031-88 25 10

 

 

Valberedning

Gunnar Feuk
Traststigen 4 A
435 35 Mölnlycke

Bertil Johansson
Ekorrstigen 1
435 35 Mölnlycke

031-88 49 89