Vinterväghållning

Information om Vinterväghållning

Mölnlycke Vägförening har handlat upp vinterväghållningen för sina vägar genom ett hängavtal med kommunens entreprenör. Genom samordningen med Kommunen erhålles samma vinterväghållning på vägföreningens vägar som på kommunens. Entreprenörerna ser inte någon skillnad på "snökartan" om det är den ena eller den andra typen av väg.

Vid otillfredsställande vinterväghållning, ring på föreningens telefon 0704 89 09 08

och/eller sänd ett email till styrelsen#molnlycke-vf.se     Byt ut # mot @

 
Det är även viktigt, att om det  skulle bli en skada på staket eller dylikt, som kan hänföras till plognings/halkbekämpningsåtgärd, att detta anmäls snarast till föreningen. Fotografera om det är möjligt.

När det gäller hur snabbt som plogning ska ske hänvisas till Härryda Kommuns hemsida, se under länkar.